Ewa Krygier z domu Budzyńska urodziła się 11.07.1933 roku we Wronkach. Jej rodzicami byli Zygmunt Budzyński, sędzia, od 1938 roku pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości, i Halina z domu Kędzierska. Jako dziecko mieszkała z rodzicami kolejno we Wronkach, Poznaniu i Warszawie. W czasie wojny uczyła się prywatnie (http://regionszamotulski.pl/domowa-edukacja-w-czasie-wojny/). Na początku wojny została ewakuowana wraz z rodziną na wschód, znalazła się pod okupacją sowiecką (http://regionszamotulski.pl/przyszlismy-wyzwolic-was-od-panow/). W tym czasie ojciec był najpierw na froncie, później – do końca wojny – w oflagu. Przez kilka miesięcy wraz z rodziną  przebywała w Dubnie i Przemyślu, skąd udało im się wrócić do okupowanej przez Niemców Warszawy. Warszawę opuścili po upadku powstania na Starówce (http://regionszamotulski.pl/powstanie-warszawskie-oczami-dziecka/). Po przejściu przez obóz w Pruszkowie ostatnie miesiące wojny spędzili pod Opocznem i w Krakowie.  Po powrocie z oflagu w XI 1945 r. Zygmunt Budzyński zatrzymał się w Szamotułach u siostry swojej teściowej  – nauczycielki Zofii Janik. Do Szamotuł przyjechała też reszta rodziny. Małżonkowie postanowili nie wracać do zniszczonej Warszawy, lecz przenieść się na tzw. Ziemie Odzyskane (w nowym ustroju życie Zygmunta Budzyńskiego jako przedwojennego sędziego i pracowniak Ministerstwa Sprawiedliwości mogło być zagrożone). Zygmunt Budzyński otrzymał stanowisko sędziego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim, żona i dzieci miały dołączyć do niego w pierwszej połowie lutego 1946 roku. Zanim to jednak nastąpiło, zginął tragicznie w drodze na wyjazdowe posiedzenie sądu w Drezdenku.

Rodzina postanowiła na stałe zostać w Szamotułach. Ewa Krygier tam skończyła szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące; maturę zdała w roku 1951 (http://regionszamotulski.pl/w-szamotulskich-szkolach-1945-51/). Następnie studiowała na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Poznańskiego; w 1955 roku uzyskała tytuł magistra filologii polskiej (http://regionszamotulski.pl/studia-w-czasach-stalinowskich/). Po studiach podjęła pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach, gdzie ponad 40 lat (1955-1996) uczyła języka polskiego. W latach 1983-1992 funkcjonował Zespół Szkół, w skład którego wchodziły Liceum i Studium Nauczycielskie, Ewa Krygier była wicedyrektorem Zespołu Szkół do spraw Studium Nauczycielskiego, w Studium Nauczycielskim uczyła literatury dziecięcej. W 1962 roku wyszła za mąż za Romualda Krygiera (1933-2009, polonistę, bibliotekarza i regionalistę), ma dwoje dzieci, ośmioro wnuków i czworo prawnuków.