Arleta Eiben

Trudno sobie odmówić przyjemności pracy z kolorem, pracy w przestrzeni, poszukiwania rytmów i piękna w wielu dziedzinach. W zależności od nastroju, od tego, co chcę wyrazić, chwytam za różne narzędzia – za pędzel bądź za dłuto. Jako dziecko grałam na skrzypcach i pianinie – i dziś czasem usiądę do klawiszy. Często przy pracy słucham utworów, które dają mi natchnienie. Muzyka ubogaca mnie wewnętrznie i krystalizuje.

W jednej dziedzinie sztuki nie potrafiłabym oddać tego, co czuję. Dlatego zajmuję się grafiką, rzeźbię, maluję i rysuję. Artystyczną żyłkę poczułam w dzieciństwie. Mając zaledwie kilka lat, podbierałam mamie mydło, z którego powstawały pierwsze rzeźby.

 

Arleta Eiben

OJCIEC

Dzień wyróżniony
zapełnił plac tłumem światów ludzkich
małych i wielkich

Kolegiata uniosła dumnie wieże
słońcem znaczone
i powiewały sztandary złote
na cześć Królowej Radości

Trawa dywanem się kładła
pod stopy w sandałach
nie znając wcale wielkości
Gościa którego witała

Dzwonek Baranka
w górę rzucał
z nich kwiaty rosły nagle
jak miłość co się zjawia niespodzianie

Już szedł Kardynał Wyszyński
już trąbki sygnał grały
już dzwony dzielnie kołysał
poczciwy stary kościelny
pan Stanisław

Ktoś z tłumu
przecisnął się do Kardynała
i dziecko w Jego dłonie podał
do błogosławieństwa

ucichły dzwony i trąbki
wiatr przystanął
gdy te same dłonie
koronę świata układały
na najpiękniejsze skronie

Arleta Eiben urodziła się w 1969 roku w Szamotułach. Ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia w Szamotułach (instrument główny: skrzypce, instrument dodatkowy: fortepian). Uczęszczała do  Liceum Plastycznego w Poznaniu, a następnie ukończyła Akademię Sztuk Pięknych, gdzie studiowała na kierunkach edukacja artystyczna oraz rysunek. Ukończyła również Studium Rodziny na Papieskim Wydziale Teologicznym oraz trzyletnie Studium w Instytucie Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu. Artystka jest współzałożycielką grupy Nowy Wiek, której podstawowym przesłaniem jest powrót do prawdziwych wartości i fundamentów piękna w sztuce. W czasie studiów plastycznych rozpoczęła cykl „Z chusty Weroniki”, w którym znajdują się prace malarskie i rzeźbiarskie. Tematem prac tego cyklu jest przede wszystkim człowiek: portret, emocje, uczucia. Artystka wiele wystawia, m.in. we Francji, Belgii, Niemczech, na Węgrzech i w Holandii. Uczestniczy w wielu plenerach w Polsce, ale także za granicą. Stopniowo tworzy cykl Po drodze, który dokumentuje podróże i staje się wyjątkowym pamiętnikiem. Za obraz z tego cyklu otrzymała nagrodę Salonu Wielkopolskiego. Maluje także obrazy o tematyce sakralnej dla kościołów w Polsce. Jej dwa obrazy: portret św. Faustyny oraz obraz „Jezu, ufam Tobie” znajdują się w szamotulskiej bazylice kolegiackiej. Jest autorką statuetki Grand Off – Światowej Nagrody Filmowej Niezależnych. W 2008 roku w Szamotułach odsłonięto zaprojektowany przez artystkę pomnik Maksymiliana Ciężkiego. Na tę okazję wykonała również medal pamiątkowy. Dopełnieniem je twórczości jest poezja i proza. Prace Arlety Eiben znajdują się u kolekcjonerów sztuki w kraju i za granicą.