Zdjęcia Tomasza Kotusa i Andrzeja Bednarskiego

Wnętrze budynku klasztornego i krypty pod kościołem św. Krzyża w Szamotułach


Tomasz Kotus, lipiec 2020 r. 

Andrzej Bednarski, czerwiec 2020 r.