Plakaty wyborcze w przestrzeni miejskiej

Najwięcej plakatów wyborczych pojawia się w Szamotułach w związku z wyborami samorządowymi. W 2018 roku padł tu chyba rekord; oprócz wiszących wszędzie plakatów pojawiła się duża liczba banerów. Wielu mieszkańców mówiło i pisało krytycznie o tym zaśmieceniu przestrzeni miejskiej. Trzeba przyznać, że w tym roku kandydaci bardzo sprawnie, natychmiast po wyborach, sprzątnęli swoje plakaty.

Chcemy pokazać zdjęcia z dwóch poprzednich kampanii wyborczych w Szamotułach: w 2010 i 2016 roku. Nikogo nie krytykujemy, zamieszczone tu fotografie pokazują, w jaki sposób – często zabawny – plakaty prowadzą swego rodzaju dialog z różnymi elementami przestrzeni miejskiej, np. z innymi umieszczonymi tam napisami. To coś takiego, co widzi niewielu, a dostrzega oko fotografa.


Zdjęcia reportażowe członków Klubu i Sekcji Fotograficznej Szamotulskiego Ośrodka Kultury – 2010 r.Zdjęcia Piotra Mańczaka – 2016 r.