W obiektywie Andrzeja Bednarskiego

Kościół św. Krzyża w Szamotułach

W 1675 r. właściciel Szamotuł Jan Korzbok Łącki przekazał dawny Zamek Świdwów wraz z sąsiednim terenem zakonnikom – franciszkanom reformatom, którzy zamieszkali w Szamotułach już w roku następnym. Kościół św. Krzyża został konsekrowany w 1699 r., a murowany klasztor był gotowy w 1725 r. Po likwidacji zakonu przez władze pruskie w 1. poł. XIX w. kościół stał się własnością parafii kolegiackiej, jednak używany był bardzo rzadko. Druga parafia szamotulska powstała ostatecznie w 1972 r.

Kościół został wybudowany w stylu barokowym, ma jedną nawę. Wyposażenie kościoła w stylu rokokowym wykonał w 1759 r. zespół pod kierunkiem pochodzącego z Rawicza snycerza Józefa Eglauera.