W obiektywie Piotra Mańczaka

Szamotulanie21 – projekt fotograficzny


Komentarz Autora:

Jesteśmy różni. Nawet bardzo. Paradoksalnie to nasza wspólna cecha. Nieograniczone spektrum aktywności i otoczenia, w którym działamy, kreuje fenomen życia.  Ale w codziennym pędzie i powierzchowności spojrzeń widać często tylko to, co zwyczajne i nieciekawe. Dopiero gdy uda się wpasować w codzienny rytm innych, wyostrza się wzrok, podkręcają kolory i tworzą całe nowe światy. Nie rozstrzygam, który z nich jest lepszy albo bardziej prawdziwy. Zachęcam jednak do podejrzenia tego, który jest po prostu mniej oczywisty i mniej znany.

Projekt przedstawia 21 postaci związanych z Szamotułami na początku 21. wieku. Z założenia dokumentacyjny charakter nakreślił podstawowy priorytet, którym była minimalna ingerencja w fotografowaną scenę. Zasadnicza część projektu powstawała ponad trzy lata. Brak pośpiechu, w założeniu celowy, traktuję jako duży atut. Z drugiej strony prezentowane fotograficzne obrazy to portret świata, którego już nie ma. Ale to może właśnie ta najważniejsza cecha stanowiąca o ich wartości.

Za zaufanie i ogromną dawkę energii z całych sił dziękuję współtwórcom; są to: Ewa Krygier, Danuta Tecław, Agata Araszkiewicz, Maja Stachowiak, Agnieszka Saternus, Justyna Kuźniak, Sandra Damazyn, Gabrysia Mussa Kibakaya, Alojzy Starosta, Ryszard Surma, Stefan Dobak, Stanisław Dolata, Jan Szumski, Włodzimierz Kaczmarek, Mariusz Marciniak, Jarek Kałużyński, Darek Tarczewski, Paweł Kolat, Jan Myszkowski, Filip Solarz, Maciej Mańczak. 
Bez Was nie byłoby nic.