Szymon ĆWIKLIŃSKISzamotuły – miejsce urodzenia – są dla artysty bardzo ważne. To właśnie tam jako chłopiec zaczął budzić do życia na kartkach papieru swoje pierwsze postacie. Tam utrwalał ludzi, przedmioty i miejsca, o których nie chciał zapomnieć.

Pierwszymi autorytetami w dziedzinie rysunku byli dla niego rodzice. Ojciec, śp. Albin Ćwikliński, zdumiewał go pięknem precyzyjnych linii, a mama, Bożena, fascynowała, tworząc skomplikowane kompozycje z dużą ilością detali.

Ważną rolę w życiu artysty odegrała również Hanna Szelejak, nauczycielka plastyki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szamotułach, dzięki której poznawał tajniki martwej natury oraz brał udział w licznych konkursach plastycznych, często związanych z miastem rodzinnym oraz historią Polski. W Szamotułach zainteresował się także grafiką. Dzięki Alicji Goszczyńskiej, która pracowała w Szamotulskim Ośrodku Kultury, tworzył pierwsze linoryty nawiązujące do tradycji ludowych tego regionu. Od czasów liceum aż do dziś doskonali swój warsztat pod kierunkiem Małgorzaty Rynarzewskiej, artystki związanej z Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach. Odkrywała ona stopniowo przed młodym adeptem sztuki tajemnice perspektywy i zasady komponowania obrazu. To ona zmotywowała kilkunastoletniego Szymona, by wziął udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym, w którym zajął II miejsce na szczeblu wojewódzkim. Ważną rolę odegrała także Ewa Partyka, która zachęcała uzdolnionego ucznia do rozwoju i udziału w licznych konkursach plastycznych. Będąc nastolatkiem, Szymon Ćwikliński zaprzyjaźnił się także z rzeźbiarzem, Eugeniuszem Tacikiem. Przypadkowe spotkanie obu twórców w czasie Dni Szamotuł przerodziło się z czasem w przyjaźń, dzięki której młody artysta po raz pierwszy wziął do ręki dłuto i zmierzył się z nowym wyzwaniem. Była nim rzeźba, która do dziś jest istotną częścią jego różnorodnej twórczości. Także zainteresowanie witrażem ma swoje źródła w Szamotułach. Artysta wiele zawdzięcza szamotulskiemu plastykowi, witrażyście – śp. Leonardowi Brzezińskiemu.

Artysta często podkreśla, że wrodzony talent to tylko początek długiej drogi do sukcesu. Jej kolejne etapy to długotrwała, trudna praca nad warsztatem. Zawsze też z wdzięcznością podkreśla, że bez pomocy mentorów, mądrych oraz życzliwych Nauczycieli i Artystów, których spotkał w swoim życiu, ta droga byłaby o wiele trudniejsza.


Szymon Ćwikliński urodził się 10 sierpnia 1988 r. w Szamotułach. 

W latach 2012-2017 studiował na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Prace dyplomowe wykonywał w pracowniach prof. Andrzeja Zdanowicza oraz prof. Grzegorza Ratajczyka. W roku akademickim 2015/16 był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dwukrotnie został laureatem Stypendium Rektora UAP. Od listopada 2016 do czerwca 2017 r. był asystentem wolontariuszem w IV Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja Zdanowicza na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 2015 r. należy do Wielkopolskiego Związku Artystów, w którym pełni funkcję członka Komisji Artystycznej. Ma na swoim koncie udział w około 70 wystawach zbiorowych, pokonkursowych i indywidualnych. 

Wystawy indywidualne:

02.12.2022 r., „Chiaroscuro”, wystawa malarstwa, Galeria Sztuk Różnych w Poznaniu, ul. Garbary 50.
10.09.2022 r., „Blue sky”, wystawa malarstwa, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
13.12.2017 r., „Malarstwo”, Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach.
5. 2017 r., „Dyplom mgr”, Galeria U Jezuitów w Poznaniu.
15.06.2015 r., „W kręgu geometrii”, Galeria Kolegiacki ART. w Poznaniu.
13.11.2014 r., „Szamotuły w pocztówce”, Kino Halszka w Szamotułach.
16.06.2014 r., „Rysunek”, Galeria jednego dzieła, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły.
01.03.2014 r., „Prace autorskie”, Dom Kultury Wiktoria w Poznaniu.

Szymon Ćwikliński mieszka i tworzy w Szamotułach. Z wielką radością uczestniczy też w inicjatywach artystycznych miasta. W roku 2017 Michał Kruszona, Dyrektor Muzeum Zamek Górków w Szamotułach, zakupił dla tej instytucji jedną z jego prac. Nosi ona tytuł ,,Maszyna do biegania II”.