Szczepankowo

Wieś leży 5 km od Szamotuł, należy do gminy Ostroróg.

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1397 r. Wieś miała różnych właścicieli, w 1904 r. przeszła na własność Królewskiej Komisji Osadniczej Państwa Pruskiego, która w rozparcelowała grunty dawnego majątku i sprowadziła kolonistów niemieckich wyznania ewangelickiego. Koloniści postawili tu nowe budynki, za wsią (w lesie, po lewej stronie od drogi do Ostroroga) znajdował się ich cmentarz, dziś już nieistniejący.Ze starszych budynków zachowały się jedynie dwór z 1. połowy XIX w. i dawny zajazd z k. XIX w. (budynek nr 61).  W 1926 r. na zakręcie drogi stanęła figura Matki Bożej („Matki Dobrej Rady”) z Dzieciątkiem, nazwana „pomnikiem wolności” (Maryja – Królowa Korony Polskiej miała stanowić symbol odzyskania przez Polskę niepodległości). Na zakręcie przy drodze do Wygody stoi krzyż przydrożny.Szczepankowo usytuowane jest przy dawnej linii kolejowej Szamotuły – Międzychód (nr 368, linia działała w latach 1907-1995), stacja w Szczepankowie była pierwszym przystankiem na trasie z Szamotuł. We wsi znajduje się remiza strażacka, w latach 1919-2002 we wsi działała szkoła podstawowa, obecnie w budynku jest świetlica.Drogę Szamotuły – Szczepankowo warto (przynajmniej w jednym kierunku) pokonać nie szosą nr 184 (Szamotuły – Ostroróg), ale trasą: z Szamotuł przez Gałowo do Jastrowa (lub polną drogą na przedłużeniu ul. Jastrowskiej), w Jastrowie nie wjeżdżać do wsi, ale jechać prosto do lasu, skręcić w 1. drogę w prawo, dojechać polną drogą do Rudek i skręcić w prawo do Szczepankowa.

Zdjęcia Andrzej Bednarski


Artykuły o historii Szczepankowa (autor – Michał Dachtera)