Jestem mądra, jestem ważna, jestem potrzebna

ONA

Pod tym hasłem w roku szkolnym 2018/2018 Brama Poznania ICHOT zorganizowała drugą edycję programu edukacyjnego „Szkoła Dziedzictwa”. Jak piszą autorzy programu, „Chcielibyśmy przybliżyć uczestniczkom i uczestnikom historyczne postaci kobiet i ich działalność, która w różnorodny sposób była realizowana w okresie zaborów, a później w procesie odzyskiwania i budowania wolności. […] Zależy nam na tym, by podjęte w projektach szkolnych tematy popularyzowały lokalne bohaterki działające jako m.in. organizatorki tajnej oświaty, dyplomatki, a także żołnierki poprzez stworzenie narracji o ich życiu i dokonaniach”.

Prezentowany projekt Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica był jednym z trzech nagrodzonych.

Projekt „Jestem mądra, jestem ważna, jestem potrzebna” realizowany był w Szkole Podstawowej nr 1 w Szamotułach. Brali w nim udział uczniowie klas VI-VIII (146 osób). Miejscami jego realizacji była szkoła, teren miasta, a także Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach oraz Bramie Poznania. Realizując projekt, współpracowaliśmy z Urzędem Miasta i Gminy Szamotuły.

Celem projektu było: przedstawienie zagadnień historycznych związanych z działaniami poseł Sejmu dzielnicowego Anny Łubieńskiej oraz jej zaangażowaniu w organizację plebiscytu na Warmii. Kolejnym celem było ukazanie młodym ludziom roli kobiet w życiu politycznym i społecznym, a także podkreślenie edukacji równościowej. Projekt miał pokazać efekty wspólnego działania uczniów dla osiągnięcia celu. Postać poseł Łubieńskiej stała się inspiracją do dyskusji i działań związanych z rolą i pozycją kobiety we współczesnym społeczeństwie. Uczniowie rozwijali też swoją wiedzę historyczną i regionalną z okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości.

Projekt stanowił okazję do wzajemnego uczenia się poprzez poszukiwanie informacji. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania i talenty. Nie tylko realizowali podstawę programową poza terenem szkoły, ale przede wszystkim zdobywali wiedzę, którą wykorzystywali do zadań projektowych. Poznali postać poseł Łubieńskiej, a także rozwinęli swoją wiedzę na temat Sejmu Dzielnicowego oraz roli kobiet w kształtowaniu się państwowości po zaborach. Poseł Łubieńska stała się inspiracją do przyjrzenia się kobietom obecnie zajmującym się polityką i działalnością społeczną. Projekt miał na celu uczenie współpracy, porozumienia się i wspólnego zaangażowania wszystkich dla osiągnięcia celów i poczucia odpowiedzialności za swoje działania. Miał pokazać uczniom, że od ich zaangażowania może zależeć powodzenie realizacji danego zadania, szczególnie w realizacji metody pop-up muzeum (organizacji tymczasowej ekspozycji typu muzealnego).Realizowane zadania:

1. Rozmowy niezwykłe cz.2: poseł Anna Łubieńska – poznajemy bohaterkę

Wybór bohaterki był bardzo trudny: młodzież bardzo długo się zastanawiała nad kobiecą postacią z naszego regionu, kiedy pojawiła się osoba poseł Łubieńskiej. Uczniowie postanowili także zająć się wiedzą historyczną na temat Sejmu Dzielnicowego. Przeprowadzili ankietę internetową, w której zapytali o wiedzę na temat sejmu; okazało się, że na 63 osoby, które wzięły udział w ankiecie, większość nie zna tego wydarzenia. Postanowili więc przedstawić nie tylko postać poseł Łubieńskiej, ale także zająć się zagadnieniem sejmu dzielnicowego. Uczniowie zapoznali się także w postaciami kobiet uczestniczek sejmu ustawodawczego i ich roli w kształtowaniu się państwa polskiego po roku 1918 r. Uczniowie przygotowali lapbooki i plakaty, które stały się częścią wystawy w muzeum. Ćwicząc kompetencje informatyczne i technologiczne, przygotowywali prezentacje PowerPoint na temat bohaterki i kobiet w polityce na początku XX wieku. Metodą zastosowaną była również „lekcja odwrócona”. Uczniowie w roli ekspertów prowadzili zajęcia, przedstawiając nie tylko postać poseł Łubieńskiej, jej działalność polityczną i społeczną, ale skupili się także na innych kobietach, które po odzyskaniu niepodległości odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu się państwowości Polski.

Zagadnienie Sejmu Dzielnicowego  – Metodą zastosowaną do poznania wydarzenia historycznego była dyskusja panelowa i prezentacja stanowisk na forum grupy wszystkich uczniów klas VIII.

2. Anna Łubieńska – inspiracją. Projekt był realizowany w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, ale także uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. Uczniowie poznali współczesne kobiety funkcjonujące w światowej i polskiej polityce. Wartości, jakimi kierowała się nasza bohaterka, są realizowane również w dzisiejszych czasach nie tylko w dziedzinie polityki, ale przede wszystkim w sferze działań społecznych jak i walki o prawa kobiet. Uczniowie, opracowując postacie współczesnych kobiet, dokonywali odniesień ich działań do ideałów, jakimi kierowała się poseł Łubieńska. Powstały prezentacje, plakaty, lapbooki.

3. Moja rodzinna bohaterka – idea, jaka się pojawiła podczas projektu, dotyczyła spojrzenia na kobiety w rodzinach uczniów, które mogą być bohaterkami wykonującymi swoje codzienne obowiązki. Powstała Księga kobiet. W pierwszej części zebrano prace uczniów opisujących kobiety ze swoich rodzin, które zdaniem uczestników projektu są warte upamiętnienia. Mamy historię „babci Geni walczącej w Powstaniu”, ale także cioci Kasi „która była krawcową, a w czasie wojny uczyła inna kobiety, jak się szyje”. Historie w księdze miały pokazać uczniom, że historia kobiet nie musi dotyczyć tylko osób z pierwszych stron gazet, a dotyczy również bohaterek z ich własnych rodzin.

4. Kobiety w „małej i dużej polityce”. Uczniowie w ramach projektu odbyli dwa spotkania z przedstawicielkami małej i dużej polityki – z radną Miasta i Gminy Szamotuły oraz z poseł Marią Małgorzatą Janyską. Spotkania dotyczyły prac obu pań w różnych „światach polityki”. Uczniowie mogli sami przekonać się, jak wyglądają działania kobiet obecnie zajmujących się polityką, co jest dla nich ważne.

5. Zajęcia projektowe realizowane poza szkołą we współpracy z innymi podmiotami

MUZEUM – ZAMEK GÓRKÓW – udział w zajęciach z wykorzystaniem gry planszowej o Szamotułach na przestrzeni wieków. Wystawa „Powstanie Wielkopolskie na terenie Szamotuł – walka  o nasz dom” – podkreślenie znaczenia kobiet biorących udział w powstaniu lub pracujących dla dobra powstańców. Uczniowie wzięli udział także w grze miejskiej – „Odzyskanie niepodległości. Szamotuły w walce o wolność”.

BRAMA POZNANIA – udział w zajęciach wprowadzających do projektu „Superbohaterka”, poznanie postaci Anieli Tułodzieckiej jako przykładu kobiety-działaczki w okresie pracy organicznej. Drugimi zajęciami, w których wzięli udział uczestnicy projektu, były zajęcia terenowe o Kobietach wartych Poznania. Historia bohaterek związanych z Poznaniem.

MUZEUM ARCHIDIECEZJLANE – akcja Powstanie – zajęcia edukacyjne wokół zagadnienia Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu i okolicach, ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiet i zadań, jakie kobiety wykonywały w tamtym czasie.6. POP-UP MUZEUM

Muzeum swoją działalność rozpoczęło 29.03.2019 roku. Otwarcia muzeum dokonała poseł na Sejm Maria Małgorzata Janyska. W muzeum znalazły się prace uczniów (lapbooki, plakaty, prezentacje), na ekspozycji wystawione zostały także książki. Jedną z nich była jedyna książka poseł Łubieńskiej o plebiscycie na Warmii. Uczniowie zaprojektowali naklejki i przypinki, które uczestnicy otrzymywali przy ekspozycji – były też krówki, które zostały opakowane w specjalne przygotowane papierki z hasłami o prawach wyborczych kobiet. W jednym z miejsc w muzeum kobiety, dziewczyny tworzyły Księgę kobiet – wcześniej wklejono wspomnienia o bohaterkach z rodzin uczniów, podczas pobytu w muzeum można było wpisać do niej refleksje nad rolą kobiet w obecnych czasach. Wpisy są niezwykle ciekawe, łączy je jedno: młode kobiety mają świadomość, że od nich samych zależy, jak będą funkcjonowały w społeczeństwie, znają swoją wartość. Idealne następczynie poseł Łubieńskiej – odważnej kobiety, która znała swoją wartość, jednocześnie ucząc inne kobiety nowych ról w niepodległej Polsce. Powstała niezwykle ciekawa lektura i materiał dotyczący różnych kobiet w różnym czasie. Podczas wizyty w muzeum można było wykonać koszulkę z hasłami propagującymi prawa kobiet, dzięki markerom do tkanin powstały niezwykłe oryginalne koszulki, które po opuszczeniu ekspozycji z dumą nosiły nie tylko dziewczyny, ale także chłopcy.

7. Podsumowanie projektu: projekt podsumowany został podczas spotkania z poseł Janyską. Muzeum działało do 6.04 2019 – mam nadzieję, że wkrótce nastąpi jego wznowienie.

Rezultatami projektu są niezwykłe prace uczniów, które powstały podczas działań projektowych, przede wszystkim popup oraz filmy. Postać poseł Łubieńskiej była dla uczniów inspiracją, dzięki niej zainteresowali się ideami, które głosiła poseł Łubieńska: bycia niezależną, wykształconą. Ideały te są aktualne także teraz. Zadaniem projektu było wskazanie na prawa kobiet 100 lat temu, ale przede wszystkim dziś. Stąd wymowa pop-up muzeum, które ukierunkowane było nie tylko na osobę bohaterki, ale także na kwestie równościowe i rolę kobiet obecnie, a także uczczenie 100-lecia praw wyborczych kobiet. Podczas projektu można było zauważyć rozwój kompetencji miękkich: praca zespołowa, umiejętność delegowania zadań przy pracy w tworzeniu muzeum, motywowania innych do pracy. Praca nad projektem była również świetną okazją do autoprezentacji, kreatywności i rozwoju osobowości.

Autor projektu Paweł Biedny